Příklady přepisu

 

Rozpis nástrojů z partitury do jednotlivých partů

Ať už máte rukopis či hotovou partituru, vytvoříme party pro jednotlivé nástroje.

Klademe důraz na dobrou čitelnost, optimální velikost sazby nebo snadnou orientaci. Vycházíme z vlastních skladatelských i interpretačních zkušeností.

Níže najdete názorné ukázky notových zápisů:

  • celá partitura (vlevo)
  • rozpis partů (vpravo)

celá partiturarozpis partů: kontrabas

 


Příprava not pro tisk

Vaši partituru připravíme do stavu, ve kterém ji můžete předat rovnou vydavateli. To znamená, že provedeme korekturu a sjednocení sazby, úpravu titulní strany, dodáme například ořezové značky a upravíme dle požadavků grafických norem. Celou partituru jak moderní či klasickou připravíme pro tisk.

příprava not pro tisk


Korektury

Příklad: konečná grafická úprava partitury soudobé hudby. Bylo třeba přepracovat jednotlivé hlasy, sjednotit grafickou sazbu stránky, doplnit chybějící údaje a podobně. Výsledek můžete porovnat na následující ukázce.

  • před korekturou (vlevo)
  • po korektuře (vpravo)

před korekturou po korektuře 

 


Transpozice

Příklad: transpozice celé skladby o tón níže z důvodu hlasového rozsahu.

  • transpozice – původní materiál (vlevo)
  • transpozice (vpravo)

transpozice - původní materiáltranspozice

 


Klasická notace a akordické značky

Ukázka aranže lidové písně pro cimbálovou muziku. Melodie a harmonie jsou zaranžované do jednotlivých hlasů, včetně akordických značek.

akordické značky

 


Moderní zápisy a grafická notace

Moderní partitura obsahuje nestandardní notační postupy, se kterými si ne každý notační software poradí. A i ty, které si poradí, vyžadují notnou dávku grafické představivosti a umu sazeče.

Máte-li obavu, že některé způsoby zápisu not nelze převést do grafické podoby, obraťte se s důvěrou na nás!

grafická notace